فیس بوک توییتر
adultlot.com

ساخت عشق الهی

ارسال شده در سپتامبر 17, 2020 توسط Royal Shown

جنسیت خالص بدن انسان چیست؟ در اصل ، بدن دنیایی برای خودش است. هر اندام داخلی و خارجی برای اطمینان از وجود سیستم در رابطه با یکدیگر کار می کند. اطلاعاتی که بر بدن حاکم است به طور طبیعی اتفاق می افتد ، و شما را ملزم به فکر کردن نمی کند. به عنوان مثال: آیا شما باید به قلب خود بگویید که فتح شود؟ البته که نه. تمایلات جنسی خالص درک بی گناه عشق در بدن است. قدرت مغناطیسی عصبانیت خالص الهی را در دیگری به ارمغان می آورد تا هر کیفیت عشق را فراهم کند این خرد یا دانش ، کل بدن را از طریق ایجاد عشق در حواس بدن هدایت می کند.

این نیز عشق به الهی در شما و همسرتان نامیده می شود. این روشی است که یک موجود مذهبی عشق باعث می شود عشق بدنی هنگامی که دو شریک با هدف آگاهانه برای ایجاد عشق جسمی الهی ترکیب می شوند ، هیچ تفکر لازم نیست و با افزایش ارتعاشات آنها ، عشق بین همسران تقویت می شود.

هنگام عشق ورزیدن چگونه فکر ما در راه است؟ ایده ها به این صورت می رسند که خواسته ها یا انتظارات خاصی بر روی تجربه قرار می گیرند ، به جای اینکه هر شریک در حال حاضر احساسات زرق و برق دار را که به طور طبیعی اتفاق می افتد را تجربه کنید. ایده ها همچنین در صورت اجازه بازدید از مکان های دیگر ، اشخاص یا رویدادها در گذشته یا به تصورات آینده در طول عشق ، در راه است. وقتی این اتفاق بیفتد ، ما پیوند به جدید بودن خالص بدن انسان یا الهی را از دست می دهیم.

همه در هر زمان یا دیگری عشق الهی را تجربه کرده اند. این لحظات حیرت انگیز است که ما بدون در نظر گرفتن درگیر جمع می شویم. ما آتش و ارتباط عالی با همسر خود را از طریق احساسات بدن آنها تجربه می کنیم. پس از پایان عشق ، ما لرزش بهزیستی و آرامش را ایجاد می کنیم که در حضور دیگران آشنا است. ما این زمانها را به یاد می آوریم و ممکن است مدتها برای تکرار آنها باشد ، اما با در نظر گرفتن آنها نمی توان آنها را بازآفرینی کرد.

شما نمی توانید با نیاز به بازآفرینی گذشته ، زیرا ایده های خود در راه است ، عشق جسمی الهی ایجاد کنید. ایجاد عشق جسمی الهی به شما نیاز دارد تا عشقی باشید که در آن لحظه هستید و از این مکان بدون هیچ انتظاری و الزامی به این مکان می پردازید. اگر عیسی و مریم عشق جسمی می کردند ، فکر می کنیم این روشی است که آنها تمرین می کردند.

فکر می کنید اگر تعداد بیشتری از افراد از این طریق عشق ورزیدن را انجام دهند ، چه اتفاقی می افتد؟ تمرین ساختن عشق الهی ممکن است یک اتصال موجود را بهبود بخشد و بازگرداند یا یک پایگاه قدرتمند را در یک اتصال جدید ایجاد کند. این ممکن است چیزی باشد که برای خاتمه ناسازگاری ، درد و ناراحتی که بسیاری از آنها از این پس رنج می برند ، لازم است.

زن و مرد راه را برای درگیر کردن طبیعی جنسی خالص بدن فراموش کرده اند تا بتوانند عشق جسمی الهی را ایجاد کنند ، این دانش تاریخی در زیر انبوهی از خود بهسازی و توجیهی که بشر قرن ها تمرین می کند دفن شده است. دادن این رفتارها کلید آزادی و بزرگترین چالش برای درک راه عشق الهی است

هنگامی که جنسیت خالص وجود دارد ، ایجاد عشق بین زن و مرد انرژی هایی را که در بدن ذخیره می شود ، ایجاد می کند و منطقه ای را برای عشق بزرگ می کند که باعث افزایش سرعت ارتعاش هر فرد می شود. سپس عشق ورزیدن به فرصتی برای رشد خرد عشق و بازگرداندن هارمونی تبدیل می شود. این امر از طریق راه اندازی انرژی های ظریف تر که از طریق اندام های عشق در هنگام ایجاد عشق رد و بدل می شوند ، این یک معجزه واقعاً فوق العاده است و دختران به خصوص می توانند از این نسخه ها بهره مند شوند ، زیرا اغلب آنها نسبت به مردان احساسات بیشتری را در بدن خود نجات می دهند. این همچنین می تواند تحول گرا باشد و زن و مرد را به دلیل ماهیت واقعی خود یا عشق به آنها بازگرداند.

وقتی ایده های خود را از راه دور می کنیم ، تمرین کردن عشق الهی به همان اندازه طبیعی است که نفس می کشیم. تلاش در خنثی سازی عالی است که باید به اقتدار عشق اجازه دهد زندگی ما را کنترل کند. ما می توانیم با تمرین ارتباط صادقانه و ایجاد اهداف خود با همسران خود به این حالت زرق و برق دار بودن برگردیم. اقتدار عشق هر لحظه در دسترس ما و در دسترس ما است. وقتی آگاهانه تصمیم می گیریم با این وجود هماهنگ شویم ، شروع به تجربه عشق الهی تر در زندگی خودمان می کنیم. آیا کسی در جهان وجود دارد که از داشتن عشق بیشتر در زندگی خود بهره مند شود؟

افرادی که تصمیم می گیرند آگاهانه تمرین عشق الهی را انجام دهند ، می توانند دگرگونی کنند که از طریق درک چیزی بزرگتر از خودشان ، ارتباطات خود را پاداش می دهد. این قدرت شگفت انگیز اقتدار عشق است که در درون هر یک از ما ساکن است.