Facebook Twitter
adultlot.com

Nhãn: sự kiện

Bài viết được gắn thẻ Sự Kiện

Câu Lạc Bộ Có Phải Là Nơi để Chơi Không?

Đăng trên Tháng Tư 4, 2023 bởi Royal Shown
Bất cứ nơi nào bạn đang cảm thấy an toàn và âm thanh là một điểm tốt để đu, đối với tôi.Và các câu lạc bộ có thể là nơi tuyệt vời đó.Hiện tại bạn không chỉ ở trong một môi trường hoàn toàn hỗ trợ, mà không có trò chơi nào được chơi hay kỳ vọng.Bạn đến khi bạn chuẩn bị đến, và bạn cũng chơi nhiều như bạn cần...

Tình Dục Thiêng Liêng

Đăng trên Tháng Bảy 18, 2021 bởi Royal Shown
Tình dục là những gì đã đưa chúng ta đến đây.Không có tình dục, bạn và tôi sẽ không ở đây.Không có gì rẻ hay bẩn về tình dục.Đó là thái độ đối với tình dục khiến nó xuống cấp, tội lỗi và bẩn thỉu.Sex có thể đẹp và có giá trị.Nó hoàn thành vai trò của việc sinh sản, nó cũng có thể là một cách để gây ra tội ác ghê tởm nhất...